کلرید کلسیم خوراکی (کلرور کلسیم خوراکی)

  • نام های دیگر : کلرور کلسیم خوراکی، کلراید کلسیم خوراکی، کلسیم کلرید خوراکی
  • فرمول شیمیایی : CaCl2
  • درصد خلوص : 77 درصد
  • شکل ظاهری : پودر سفید
  • محلول در آب، الکل، پیریدین و متانول
  • نامحلول در آمونیاک، دی متیل سولفوکسید و اتیل استات
تماس : 09121794336