مجموعه اسيد گلسار از سال 1375 در بخش توليدي و بازرگاني مواد شيميايي مشغول به فعاليت مي باشد .

 

جناب آقاي مهندس رضايي به عنوان مديريت اين مجموعه فعاليت خود را با توليد اسيد كلريدريك آغاز كرده و طي ساليان گذشته كارخانجاتي در زمينه ي توليد انواع مواد شيميايي كه به شرح در سايت آمده تاسيس نموده اند .

 

مجموعه اسيد گلسار داراي چندين واحد توليدي در استان هاي اصفهان ، مركزي ، سمنان و تهران بوده كه محصولات مذكور در اين كارخانجات توليد مي گردند . اين مجموعه همچنين در امر واردات و بازرگاني انواع مواد شيميايي فعاليت مي نمايد كه ليست آن ها به همراه روش هاي توليد به صورت مشروح در سايت اين مجموعه موجود مي باشد .

 

مجموعه اسيد گلسار در بخش شوينده با مجموعه هاي بزرگي از قبيل شركت هاي پاكشو ، پديده شيمي ، پاك وش ، تولي پرس ، داروگر و … ، در بخش صنايع فلزي با اكثر كارخانجات نورد لوله و پروفيل ، گالوانيزه ، آبكار و …

و در بخش معدني نيز با معادن بزرگ مس ، سرب ، روي و … همكاري گسترده دارد .

 

ضمناً لازم به ذكر است كه كه مجموعه اي از متخصصان شيمي و فني در گروه اسيد گلسار جهت آموزش و رفع نيازهاي فني مشتريان حضور دارند كه باعث افتخار اين مجموعه در بخش خدمات پس از فروش مي باشد .