کلرید کلسیم صنعتی (کلراید کلسیم صنعتی)

  • نام های دیگر : کلرور کلسیم صنعتی، کلراید کلسیم صنعتی، کلسیم کلرید صنعتی
  • فرمول شیمیایی : CaCl2
  • درصد خلوص : 95 درصد
  • شکل ظاهری : پودر سفید
  • دارای ثبات
  • غیر قابل اشتعال
  • بدون بو
  • جاذب قوی رطوبت
تماس : 09121794336