اسید کلریدریک آزمایشگاهی 37 درصد

  • فرمول شیمیایی : HCL
  • خلوص : 37 درصد
  • اسید بسیار قوی و خورنده
  • محلول بی رنگ با بوی تند
  • غیرقابل اشتعال
  • گرید : آزمایشگاهی
تماس : 09121794336