کلرید روی (کلرور روی)

  • نام های دیگر : کلرور روی، کلراید روی، زینک کلرید
  • فرمول شیمیایی : ZnCl2
  • درصد خلوص : 43 و 55 درصد در حالت محلول
  • شکل ظاهری : جامد سفید، محلول بی رنگ (کاهی)
  • محلول در آب، اتانول، گلیسرول و استون
  • بدون بو
تماس : 09121794336