سولفات سدیم صنعتی (%98-92)

  • نام های دیگر : سولفات دو سود، نمک سدیم سولفوریک اسید، نمک گلوبر، تناردیت
  • فرمول شیمیایی : Na2SO4
  • درصد خلوص : 92 تا 98 درصد
  • شکل ظاهری : جامد پودری سفید
  • بدون بو
  • حلال در آب، گلیسرول و یدید هیدروژن
  • نامحلول در اتانول
تماس : 09121794336