نشادر صنعتی

  • نام های دیگر : کلرید آمونیوم، نمک نشادر،سالمیاک، نمک آمونیاک
  • فرمول شیمیایی : ClH4N
  • درصد خلوص : 98 درصد
  • شکل ظاهر : جامد سفید رنگ پودری
  • بدون بو
  • گرید : صنعتی
  • محلول در آمونیاک مایع ، هیدرازین و آب
  • نامحلول در دی اتیل اتر ، اتیل استات
تماس : 09121794336