چربی گیر کلیه فلزات

  • عدم ایجاد خورندگی بر روی فلزات
  • سریع و با قدرت
  • قیمت مناسب
  • خرید در بسته بندی و اندازه های دلخواه
تماس : 09121794336