سولفات آهن کریستال (%20-18)

  • نام های دیگر : زاج سبز، فروس سولفات، سولفات آهن 2 ظرفیتی
  • فرمول شیمایی : FeSO4
  • درصد خلوص : 20-18 درصد
  • شکل ظاهری : کریستال سبز
  • محلول در آب
  • دارای خاصیت اسیدی
تماس : 09121794336