چربی گیر غوطه وری گرم آهن (فولاد)

  • نام های دیگر : چربی گیر غوطه وری گرم فولاد
  • حذف کلیه چربی ها و آلودگی ها از روی آهن
  • پیشگیری از تجمع مجدد آلودگی ها
  • به دو صورت پودری و مایع
  • عدم خورندگی و تغییر رنگ آهن
تماس : 09121794336