ضد خوردگی محیط اسید فسفریک (اینهیبیتور اسید فسفریک)

  • نام های دیگر : اینهیبیتور، آمورهیب،  آنتی کروژن و بازدارنده‌ی خوردگی اسید فسفریک
  • گرید : صنعتی
  • مناسب برای محیط حاوی اسید فسفریک
تماس : 09121794336